Analiză complexă și proiectare personalizată
Implementare responsabilă și rapidă
Mentenanță continuă și timpi scăzuți de reacție

Având o echipă de specialiști cu o excelentă expertiză în domeniul integrării de securitate și siguranță, precum și o conexiune solidă cu echipe de colaboratori externi, Last Chance pornește de la o abordare holistică, acoperind toate fazele unui proiect.

Creăm astfel oportunități de business pornind de la servicii personalizate de consultanță și proiectare, continuând cu soluții de implementare, suport și logistică și ajungând la mentenanța sistemelor furnizate.

Analiză & Proiectare

Last Chance recunoaște importanța identificării caracteristicilor individuale ale fiecărui proiect, realizând analize personalizate complexe și proiectând soluțiile în funcție de acestea.

Păstrăm ca obiective principale creșterea oportunităților de business, eficientizarea managementului spațiilor, precum și reducerea costurilor operaționale. Mai mult decât atât, pe întreg parcursul proiectelor luăm în calcul nevoile și particularitățile companiei.

Beneficii

Analiză particularizată

Optimizare costuri
implementare

Identificare soluții
optime

Proiectare personalizată

Implementare

În urma alegerii și proiectării soluțiilor relevante pentru fiecare business, Last Chance execută lucrări atente de implementare, urmărind fluxuri de execuție prestabilite.

Pe tot parcursul procesului menținem o comunicare deschisă cu clienții noștri și suntem pregătiți să răspundem oricărei situații apărute spontan. Urmărim astfel eficientizarea costurilor prin asigurarea maximei funcționalități a sistemelor.

Beneficii

Timp de execuție scăzut

Timp rapid de reacție

Comunicare deschisă

Adaptare la nevoile companiei

Mentenanță

Asigurarea funcționării corecte a echipamentelor și sistemelor constituie un aspect important în dezvoltarea unei companii, Last Chance oferind garanția realizării acestuia.

Prin serviciul de mentenanță MentDrive automatizăm 100% din activitățile de service, controlând strict activitățile de întreținere efectuate de către personalul intern sau extern și intervenind prompt în cazul fiecărei defecțiuni semnalate.

Beneficii

Suport integrat

Costuri reduse

Abordare predictivă

Automatizare ridicată