sistem bms

Caracteristicile și zonele de control ale unui BMS

Când vorbim de managementul unui spațiu sau mediu de lucru, monitorizarea și controlul diverselor sisteme de operare din interiorul acestora devine o necesitate, indiferent de activitatea desfășurată. Cea mai eficientă metodă de a acoperi această nevoie este prin implementarea unui sistem de management al clădirii (BMS), cunoscut și ca sistem de automatizare a clădirii (BAS).

Astfel, o soluție BMS reprezintă un sistem de control computerizat, instalat într-o clădire în scopul monitorizării și controlului echipamentelor mecanice și electrice ale acesteia, printre care cele de: încălzire, răcire, ventilație, control lumini, securitate și siguranță.

În prezent, numeroase companii utilizează acest tip de sisteme, care pot asigura nu doar buna funcționare a echipamentelor, ci pot eficientiza și optimiza consumul, crescând în același timp și nivelul de confort și siguranță. Mai mult, în contextul în care accentul este pus tot mai mult pe conservarea energiei și utilizarea sa responsabilă, BMS-ul reprezintă una dintre cele mai bune alternative pentru îndeplinirea acestor scopuri.

Dar care sunt mai exact zonele de control ale unui BMS? Asupra căror funcții acționează acesta și cum se raportează el la funcționarea optimă a unei clădiri sau a unui spațiu? Vom răspunde în continuare la aceste întrebări, oferind exemple în legătură cu sistemele care pot fi administrate cu ajutorul unui BMS.

În primul rând, un BMS este responsabil de gestionarea a ceea ce denumim HVAC, adică a încălzirii (H), ventilației (V) și aerului condiționat (AC). Cu toate acestea, el poate îndeplini diverse alte funcții. Astfel, printre componentele și zonele sale de control se numără:

  1. Încălzire – administrarea activității sistemului, menținerea unei temperaturi predeterminate
  2. Ventilație – ajustarea în funcție de senzori de detectare a gradului de ocupare a spațiului
  3. Aer condiționat – monitorizarea și menținerea unei temperaturi și umidități fixe, controlul aparatelor
  4. Lumini – setarea intensității luminozității și programarea pornirii/opririi conform unui program
  5. Energie electrică – monitorizarea și controlul echipamentelor electrice
  6. Securitate – controlul accesului în clădire, a supravegherii video și a detectării intruziunilor
  7. Detecție incendiu – managementul alarmelor în locații specifice, detectoare de fum
  8. Lifturi – monitorizarea statusului, display video

Acestea sunt doar o parte dintre funcțiile BMS, multe dintre acestea având capacități și caracteristici diferite, ele putând fi proiectate pentru a acoperi nevoile specifice ale unui spațiu. Pentru a afla cum poate avantaja un astfel de sistem compania ta și care sunt zonele care pot fi optimizate în cadrul acesteia, contactează-ne pentru o consultanță gratuită.

Soluțiile BMS deschid astfel posibilitatea unificării controlului aspectelor care asigură buna funcționare a unei clădiri, oferind prin intermediul unei singure platforme toate informațiile necesare. Pe baza celor din urmă pot fi luate decizii inteligente și rapide, care favorizează creșterea productivității și deschid noi oportunități de business. Mai mult decât atât, un BMS crește nivelul de confort și siguranță, creând astfel un mediu de lucru sustenabil.

Consumul energetic este redus și performanța sistemelor este optimizată, iar utilizarea sistemelor de detecție poate duce la reducerea costurilor de funcționare și a timpului necesar reparării diferitelor erori de sistem. Un raport recent realizat de The Coalition for Energy Savings arată că un BMS scade cheltuielile generale de operare cu un procent mediu de 15%, noile tehnologii îmbunătățind în același timp sustenabilitatea sistemelor și echipamentelor.

Mai mult, un sistem de management al clădirii este adaptabil schimbărilor, având capacitatea de a integra noi echipamente și procese care apar natural în evoluția unui business. Noi tehnologii pot fi adăugate infrastructurii existente, accesul la platforme externe fiind facil.

În concluzie, un BMS acționează în scopul optimizării spațiului de desfășurare a activității, acoperind mai multe zone de funcționare. El eficientizează consumul rezultat din diverse operațiuni, asigurând în același timp confortul și protecția oamenilor.