Comunicații

Last Chance proiectează, instalează și asigură mentenanța unei game largi de soluții de comunicare integrate care acoperă atât zona audio, cât și cea video. Acestea facilitează toate zonele de interacțiune directă sau indirectă la nivelul unei companii.

Îmbinând cele mai relevante tehnologii actuale cu eficiența la nivel de costuri, sistemele audio-video pot fi customizate conform nevoilor specifice ale fiecărui client.

Comunică eficient și crește calitatea sonorizării

Infrastructură comunicații

Last Chance oferă soluții de infrastructură de comunicații, care constituie principalul factor determinant al funcționării optime a fiecărui tip de sistem care vizează comunicațiile de voce și de date.

În contextul creșterii continue a nevoii de a accesa, prelucra și utiliza informații, un număr mare de companii conștientizează în prezent rolul major al infrastructurii de comunicații în vederea desfășurării eficiente a activităților.

Beneficii

Optimizarea comunicării

Favorizarea circulării
informației

Unificarea canalelor

Maximizarea fluxurilor

Sisteme principale

Rețele WAN, LAN &
WLAN

Cablare structurată

VoIP și telefonie

Echipamente de rețea

Software management

Videoconferință

Sistemele de videoconferință transformă comunicarea la distanță într-un atu al companiei tale, asigurând un management complet al discuțiilor și o flexibilitate a configurării.

Acestea facilitează comunicarea eficientă și clară a informațiilor, o cerință obligatorie a creșterii productivității business-ului. Indiferent de spațiul de desfășurare și de natura întâlnirilor, soluțiile contribuie la interacțiunea productivă dintre părți.

Beneficii

Creșterea clarității comunicării

Eficientizarea
comunicării

Economisirea
timpului

Monitorizare și
înregistrare

Sisteme principale

Panouri de afișaj

Sisteme de traducere

Software control

Sisteme de distribuție

Sisteme infrastructură

Sonorizare

Sistemele de sonorizare implementate de Last Chance au un obiectiv simplu: creșterea calității sunetului, indiferent de zona de propagare sau de tipul acestuia.

Ele asigură inteligibilitatea semnalului acustic prin adaptarea soluțiilor software profesioniste la echipamentele hardware de cea mai înaltă performanță.

Beneficii

Reproducerea fidelă a
sunetului

Creșterea calității redării

Asigurarea izolării fonice

Managementul integrat
al sunetului

Sisteme principale

Sisteme de
audioconferință

Microfoane

Sisteme de redare

Amplificatoare

Software management